Firma powstała  15 kwietnia 1995 r. jako spółka cywilna “Architekt” Hanna Dąbrowska, Piotr Burakiewicz.

Jesteśmy wspólnikami i głównymi projektantami, posiadamy wieloletnie doświadczenie zawodowe, uprawnienia projektowe bez ograniczeń, jesteśmy członkami Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów.

Projekty branżowe w zakresie konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, dróg, zieleni i kosztorysów opracowują dla nas doświadczeni projektanci z uprawnieniami, członkowie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Nasz profil działalności to projektowanie architektoniczne i wielobranżowe w pełnym zakresie, projekty domów mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych, rezydencji, obiektów użyteczności publicznej i przemysłowych, adaptacje, przebudowy, nadbudowy, projekty zagospodarowania terenu, wnętrza.

Pracujemy na profesjonalnym oprogramowaniu architektonicznym, umożliwiającym prezentację projektów w postaci 3D na każdym etapie projektowania. W celu uzgodnienia z klientem formy i funkcji obiektu tworzymy na roboczo wirtualne modele, które można oglądać na ekranie komputera bądź w postaci wydruku.

Nasze osiągnięcia to zrealizowanie według naszych projektów około 100 obiektów mieszkalnych,  użyteczności publicznej i przemysłowych w Warszawie i okolicach, również w trybie przetargów na zamówienia publiczne.

W maju 2014 roku spółka przeksztaciła się w jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą

“Architekt” Hanna Dąbrowska z siedzibą w Warszawie przy ul. M. Grzegorzewskiej 6 m. 82. Biuro projektowe (miejsce wykonywania działalności) pozostało pod poprzednim adresem.

Siedziba:
Warszawa-Mokotów, 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 22/30, pok. 224,
tel.  22 851-28-83
e-mail: hparchitekt.burakiewicz@gmail.com